Showing 1–12 of 31 results

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(109-113)M2, 3PN 2WC

26,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(94-113)M2, 3PN 2WC

20,000,000

 • Hoàn thiện cơ bản

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(99-104)M2, 3PN 2WC

24,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

103M2 – 3PN 2WC

22,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

10,000,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

11,000,000

 • có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

15,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

70M, 2PN 2WC

13,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

70M2, 3PN 2WC

12,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

83M, 3PN 2WC

11,000,000

 • Hoàn Thiện Cơ Bản

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

83M2, 3PN 2WC

12,500,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

99M, 3PN 2WC

26,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Gọi ngay
Địa chỉ