Showing 1–12 of 92 results

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(109-113)M2, 3PN 2WC

26,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(74-76)M2, 2PN 2WC

17,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(94-113)M2, 3PN 2WC

20,000,000

 • Hoàn thiện cơ bản

Cho thuê căn hộ Sunrise City View

(99-104)M2, 3PN 2WC

24,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ Sunrise Riverside

103M2 – 3PN 2WC

22,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

11,000,000

 • có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

10,000,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

15,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

9,500,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

7,000,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

8,000,000

 • Có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

10,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Gọi ngay
Địa chỉ