Showing 1–12 of 13 results

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

10,000,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

11,000,000

 • có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

106M- 3PN + 2WC

15,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

7,000,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

8,000,000

 • Có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

9,500,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

52M – 1PN + 1WC

10,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

58-62M, 2PN + 1WC

8,500,000

 • Có thêm nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

58-62M, 2PN+1WC

7,500,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

58-62M, 2PN+1WC

10,000,000

 • Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ The Park Residence

73-83M, 2PN+2WC

8,500,000

 • Nội thất cơ bản

Cho thuê căn hộ The Park Residence

73-83M, 2PN+2WC

9,500,000

 • Có thêm nội thất

Gọi ngay
Địa chỉ