Hiển thị kết quả duy nhất

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 101m2

3,560,000,000

- căn hộ 3pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 104m2

3,950,000,000

- căn hộ 3pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 65m2

2,650,000,000

- căn hộ 2pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 71m2

2,680,000,000

- căn hộ 2pn,2wc giao thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 71m2

3,500,000,000

- căn hộ đầy đủ nội thất

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 72m2

3,400,000,000

- căn hộ 2pn nội thất mới

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 75m2

2,690,000,000

- căn hộ 2pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 75m2

3,450,000,000

- 100% nội thất cao cấp

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 75m2

3,200,000,000

- căn hộ 2pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 75m2

3,100,000,000

- căn hộ đầy đủ nộ thất

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 95m2

3,500,000,000

- căn hộ 3pn,2wc nhà thô

Bán căn hộ Saigon South

Saigon South 95m2

4,200,000,000

- căn hộ 3pn full nội thất

Gọi ngay
Địa chỉ